Sportfejlesztési program

 
 
Ügyiratszám: be/SFP-09853/2015/MLSZ

A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve
A kérelmező szervezet rövidített neve
Gazdálkodási formakód
 
Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében
 
 
Tagsági azonosítószám
A kérelmező jogállása
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya
 
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya
 
 
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya
 
Női futsal csapat bajnoki osztálya
 
 
Utánpótlás típusa
 
 
Adószám
Bankszámlaszám

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám
Helység
Út / utca
Házszám

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám
Helység
Út / utca
Házszám

Telefon
Fax
Honlap
E-mail cím

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása
Mobiltelefonszám
E-mail cím

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neveMobiltelefonszámE-mail cím

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos névSzékhelyKapcsolat/együttműködés célja, formája